24. september 2021

Tokstadfurua

(+) – Trær har ikke hjerne, og de tenker ikke, men jeg er sikker på at de kommuniserer, sier Ole Mathismoen. Han har skrevet bok om 33 trær, et av dem i Ringsaker. LES ARTIKKEL HER

Dokument 12/01319-4 (pdf) Tokstad gård - Tokstadfurua - Fredet tre - Kopi av kongelig resolusjon fra 1918 - Riksantikvaren henviser til Miljødirektoratet sendt fra Riksantikvaren

furua-fig-4

Tokstadfurua i Veldre, Ringsaker kommune. Fredet som naturminne i 1918. Foto: Asle Bruserud mai 2006.

"..en fin gammel furu på gården Tokstad i Veldre, Ringsaker kommune, den såkalte Tokstadfurua (Figur 3). Den når knapt opp mot oldingene i Forfjorddalen, men den er kåret til Hedmarks største bartre. Den har en omkrets på ca 5 m i brysthøyde. På en informasjonstavle står det: "Noen mener den er 400 år, andre at den er minst 500 år". Den ble fredet som naturminne så tidlig som i 191825. I 2005 ble Tokstadfurua aldersbestemt av personer ved Landbrukskontoret i Ringsaker, og da til 489 år (pers. medd. 2006). Dette er dermed den eldste furua vi kjenner til på Østlandet." Les mer under menypunktet Arboret Løkjedal'n