Livet på Tokstad i gamle dager

Lydopptak av samtaler om gamle dager på Tokstad; oppvekst, familierelasjoner, fritid, gårdsdrift, arbeidsfolk, måltider, sæterdrift og nabogårder

Anne Marie Sem Søgaard f. Platou snakker med sin mor Johanne Marie Platou f. Tokstad (Moma). Samtalene foregår på Mostebu – trolig sommeren 1977.

Moma forteller fra hun var liten og ung (Anne Johanne Søgaard har også spørsmål. Peisbål i bakgrunnen)

Tid og temaer:

0 min – Det første Moma husker. Skolegang. Begynner på skole med privatlærer. På Furu skole nede ved Tokstad furua. Begynte på vanlig skole i 3. klasse på Dalheim, så på storskolen i 4-5. klasse hos Nordtorp, senere på middelskolen på Gaupen (5 folkeskole + 4 middelskole (siste året måtte tas på Hamar) +3 gymnas). Titta hadde også privatlærer hjemme på Tokstad. På middelskolen bodde hun på Krogvig hele uken – kjørte dit med hest. Elektrisitet kom i 1917, Moma var da i Oslo. Krigsutbrudd 1914. På Jubileumsutstillingen i Oslo da krigen brøt ut, men på fjellet da England kom med. Momas far ble utkalt i militæret i 1905, men ikke i 1914. Litt om tante Tulla og mannen, gift i 11 år.

26.06 – Sukkersyke, lillegutt f. 1904 – levde i 2 år. Om fjellopphold på Kindli-størhuset på Kvarstadsetra, fisking.

30.50 – Momo redd for å bade, hadde sett noen drukne i Mjøsa

Moma forteller fra hun var liten og ung – forts. (Anne Johanne og Hege Søgaard kommer også inn med spørsmål)

Tid og temaer:

0 min – Hvem jobbet på Tokstad da Moma var liten? Anne (senere stuepike) var kokk, Agnet Harstad jobbet på kjøkkenet, Anna kokk kom som barnepike til Lillegutt. Kari var Momas barnepike. Hvem som bodde på husmannsplassene? Hadde «Statens hester», bl.a. i Raustallen, også en stall bak låven. Militære ca 2 år, 40-50 hester. Også hester der det var grisehus – det var gårdens hester. Omtale av alle som jobbet i fjøs, stall og inne.

18.20 min – Sæterdrift. Sætret på Kvarstadsetra sammen med Krogvig. Hadde tidligere sæter på Slåsetra i Gausdal – sammen med Glestad. Lå også på Gammelskolla sammen med Løykje. Overnattet i Øvre Bergundhaugen på veien. Hva gjorde Moma på fjellet? Gikk turer – besøkte bl.a. tante Mimmi som bodde i Grundbua.

Momo var en sommer i Oslo fordi mannen Lars ble operert for magesår, dr Lindboes klinikk. Da var bestemor Krogvig på fjellet. Trappen opp til soverommet på Tokstad ble laget da Moma var liten. Kjempestor peis ble fjernet – den var der spisestuen var senere.

30 min – Hva Moma gjorde på fritiden. Hun var med i fjøs og stall. Kjørte hest. Enga på Tokstad – slo med ljå og spiste der opp. Var en bu der, tidligere husmannsplass. Overnattet også der i slåtten.

Måltider, tidspunkter, typer mat. Ball i gamle dager

Tid og temaer:

0 min – Måltidene på Tokstad i gamle dager.

12-13 min – Håndtering av melken. Separering. Håndseparering før maskinen kom.

15.58 min – Håndverkere som kom til gården – skomaker (som også trakk tenner), møbelsnekker, sydame, sadelmaker, mm.

27.08 min – Ball, danser, kjøring med hest til Tingvang. Fortsetter på fil 4.

Barneball, ungdomsball, Moste, gamle kjøretøy – forts. fra fil 3

Tid og temaer:

0 min Om barne- og ungdomsball på Tingvang og rundt på gårdene på Veldre. Gamle danser, orkester.

6.10/6.11 min Om Moste – første gang på Moste 1917, gikk/kjørte med hest fra Kvarstadsetra (Krogviks seter), via Torevegen til Gjesbusåsen (tørr sommer, de kjørte/gikk over myra), videre til Saugstad, Bergunhaugen og så hjem til Tokstad. Moma og bestefar var hemmelig forlovet og han kom til Kvarstadsetra fra Osjøen, der moren og faren hans var.

14.44/14.45 minGamle hestekjøretøy, tresking på Tokstad, tømmerkjøring.

Nabogårdene rundt Tokstad slik Moma husker dem (Terje Søgaard sitter i bakgrunnen og blar i aviser (?). Han har en kort kommentar mot slutten)

Tid og temaer:

0 minMoma og hennes far satte rare navn på folk.

1.10 min – Nabogårdene til Tokstad, hvem som eide og bodde hvor i ulike perioder. Blant dem som nevnes: Løykje, Båberg, Storlien (etterkommere på mange gårder i bygda), Jønsrud, Skarløykje, Stolpestad, Enger, Kommerstad, Boksti, Bjørke, Simenstad, Rud, Kjos, Bolstad – og Furu skole.

Rideklær, ulike heste-saler, Moma falt av hesten. Bygging og restaurering av Tingvang.

 

Familien Hofft og familien Krogvig

Tid og temaer:

0 min Thea Hofft, foreldre og søsken (Kjøpte Kåss, bodde senere andre steder). Hvor Moma bodde når familien var i Oslo. Så «Den glade enke» som 7-åring, Titta var også med 3 år gammel!

10.45 min – Familien Krogvig. Alle søsknene til Momos (Lina Tokstad f. Krogvik) far – de var 6 til sammen, og alle deres etterkommere. Faren Johannes var nr 2 og overtok gården etter Simen som var eldst.

Familien Krogvig forts., familien Snilsberg, familien Andersen, tante Helga, tante Matheas familie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Du vil kanskje også like
Hilde Platou Johansen – 2022

Hallo alle ættere!
Det ble ikke noe innlegg fra Skjetten i desember 22, men bedre sent enn aldri – er det vel noe som heter……..

Skroll til toppen